Gruppen internationellt

Arte Capoeira har sina rötter i Natal, Brasilien, med professor Sinal. Numera finns gruppen representerad hos oss i Sverige under ledning av professor China och även i Belgien under ledning av Professor Mancha.

Från vänster: Professor Mancha, Professor Sinal och Professor China.

Utbildningsprojekt i Brasilien

Professor Sinal jobbar med ett projekt i stadsdelen Felipe Camarão i Natal, Brasilien vars mål är att utbilda barn och ungdomar. Felipe Camarão är en fattig stadsdel och barnen som är med i projektet har ofta ostadiga hem, eller i värsta fall ingen hem alls. Barnen kommer dit tre gånger i veckan för att lära sig läsa, skriva, räkna och spela capoeira. Capoeiran är viktig i utvecklingen av barnens koordination och simultanförmåga, då de bland annat får öva på att klappa händer och sjunga samtidigt. Varje lördag hålls en roda där barnen får visa vad de lärt sig under veckan. Projektets motto är a arte de aprender brincando (konsten att lära genom att leka) och de jobbar dels för att utveckla brasiliansk kultur såsom capoeira men också för att utbilda barnen om droger.